sėklinių bulvių pasėlių kategorija

sėklinių bulvių pasėlių kategorija
sėklinių bulvių pasėlių kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Sėklinių bulvių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklinių bulvių kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=297203&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. seed potatoes field category vok. Kategorie des Bestandes von Pflanzkartoffeln ryšiai: platesnis terminassėklinių pasėlių kategorija susijęs terminassėklinių bulvių pasėlių kategorijos reikalavimai susijęs terminassėklinių bulvių pasėlių klasė šaltinis Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 1A-58 „Dėl Sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 52-2042)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sėklinių bulvių pasėlių kategorijos reikalavimai — statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Visuma veislinio grynio, sveikumo ir kitų reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma, ar sėklinių bulvių pasėlis tinka tam tikros kategorijos sėklinėms bulvėms išauginti. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sėklinių bulvių pasėlių klasė — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Sėklinių bulvių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklinių bulvių kategorijos klasę. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=297203&p query=&p tr2=2… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kategorie des Bestandes von Pflanzkartoffeln — sėklinių bulvių pasėlių kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Sėklinių bulvių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklinių bulvių kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • seed potatoes field category — sėklinių bulvių pasėlių kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Sėklinių bulvių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklinių bulvių kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kategorieanforderungen an Bestände von Pflanzkartoffeln — sėklinių bulvių pasėlių kategorijos reikalavimai statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Visuma veislinio grynio, sveikumo ir kitų reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma, ar sėklinių bulvių pasėlis tinka tam tikros kategorijos sėklinėms bulvėms …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • requirements for seed potatoes crop category — sėklinių bulvių pasėlių kategorijos reikalavimai statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Visuma veislinio grynio, sveikumo ir kitų reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma, ar sėklinių bulvių pasėlis tinka tam tikros kategorijos sėklinėms bulvėms …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • seed potatoes field category class — sėklinių bulvių pasėlių klasė statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Sėklinių bulvių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklinių bulvių kategorijos klasę. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”